SER-terapi


SER
terapi
S-Samtalsterapi

E-Energi Flow Breathing

R-Regressionsterapi

Välkommen till samtalsterapin som hjälper dig på din väg mot ditt sanna själv
Behöver du få förståelse för ditt liv och dina relationer?


Behöver du få hjälp med att möta och hantera dina känslor?


Befinner du dig i en kris som du inte kan hantera på egen hand?


Undrar du ibland varför du gör som du gör, och inte gör som du vill?


Upplever du att du kört fast och vill komma vidare i livet?


Känner du att livet snurrar på i för hög takt att du inte hinner njuta och leva?


Känns ditt liv tomt och utan glädje?


Behöver du förändra något?


Behöver du hjälp med gränssättning?


Är du nyfiken på vem du är, så att du lättara kan leva det liv du vill?


Behöver du någon som lyssnar på dig?


Det SER terapeutiska perspektivet bygger på att man ska tydliggöra iscensättningar=(livets eget reparationssystem) och delpersonligheter och komma till förståelse vad som hänt med det inre barnet.

SER-terapeuten använder sig av det inre bildspråket i terapin, visualisering i samtalet, bildterapi, drömterapi, symbolisering, inre resor och regressionsterapi. Även mindfulness och EFB/kroppsorienterad terapi är med som verktyg för att kunna hjälpa och stödja människor till att bli hela.

Inriktningen med terapin är att få kontakt med den djupare delen av sig själv och göra ett förändringsarbete som gör en fri från de mönster och beteenden som hindrar en att må bra.

I symbolspråket får man kontakt med känslorna och de hjälper till att utrycka det outsagda när orden inte räcker till och integrerar det bortträngda. 


Varför gå i terapi?


Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. (*Relationer=arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.) I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv. En process som kan ta månader att förändra kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid.


Hur arbetar jag?


Förståelsen för vad som händer i ditt liv, genomlevandet av känslorna

(ex.sorgebearbetning, ilska m.m.) och vad du kan göra för att förändra i ditt liv, det är en viktig del av terapin. Ibland använder jag andra verktyg än samtalet för att komma vidare när inte orden räcker till.

I samtalet kommer förståelsen hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det. Med respekt, närvaro och empati lyssnar jag och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta upp det


Du får förståelsen och verktyg till att hantera olika livssituationer och problem. Inriktningen i terapin är att få kontakt med den djupare delen av dig själv och göra ett förändringsarbete som gör dig själv fri från de mönster och beteenden som hindrar dig att må bra. Terapin hjälper dig att hitta nya sätt att hantera livet på när de gamla inte längre fungerar och du kan börja leva i din fulla kraft.SERterapin och iscensättningsperspektivet


Ur dina upplevelser som barn skapas din verklighet idag. Du iscensätter gång på gång ditt förflutna i nuet. Alla dina reaktioner på övergivenhet, maktlöshet mm är bara skuggor av dina avstängda känslor som lagrats i kroppen/undermedvetna. Oftast ligger reaktionen i nåt som hänt i det förflutna. Varje gång man upplever något som sårar eller kränker en så skapas en sorg och smärta i barnet. Barnet kan inte förlösa detta själv utan försvar träder in och stänger av det som hänt. Alla dessa lagrade känslominnen hindrar en från att leva sitt liv fullt ut, så det finns en stor vinst att börja möta sig själv istället för att fly sig själv.

Genom mötet med sig själv och sina känslor kan man nå dit man egentligen alltid varit utan att veta om det.Du kan söka terapi av olika själ.


Stress - utbrändhet - depression - rädslor - ångest - oro - fobier - sömnlöshet - maktlöshet

tomhet - kris - sorg - fördjupa förståelsen om dig själv - att hitta/utveckla dig själv - din glädje - din styrka mm.


Målet med terapin

Att se sitt liv i ett sammanhang där livsskeenden blir en del av ens växande till att hitta "hem" i sig själv och i sina relationer.


Terapin lyser upp hur vi går ifrån oss själva och hur vi kan hitta tillbaka.

Vi har en omedveten drivkraft i oss att göra oss hela igen. Själens eller vårt sanna jags vilja.

Kontakt med kroppen, närvaro i nuet och i känslan är central i SERterapin.Det terapeutiska arbetet bedrivs under tystnadsplikt och sekretess