HemVälkommen till PTF-Consulting

Paula Fors Vilminko

SERterapeut  Par-och relationsterapeut

   SER terapi står för

S-Samtalsterapi 

E-EFBmetoden-Energi Flow Breathing

R-Regressionsterapi


Par-och relationsterapi 

Healing/samtal

Avslappning med quidad meditation Följer offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Innehar behandlingsskade-och ansvarsförsäkring


Innehar F-skattsedel