Regressionsterapi

Välkommen till RegressionsterapiRegression betyder att gå tillbaka i tiden


Regressionsterapi är en metod där man arbetar med att möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner eller mönster. Tillåter man tidigare händelser och känslor komma upp till ytan kan kroppen släppa dessa blockeringar och börja att hela sig själv.

Regressionsterapi tydliggör de mönster man har och man får förklaringar och förståelse för varför man förhåller sig eller reagerar som man gör i sitt liv. Regression upplyser men styr inte. Många av svaren vi söker har att göra med vår livssituation och våra relationer, finns inom oss. Det viktigaste är att Du öppnar upp dina inre dörrar och får mer ökad kunskap om dig själv, det som är Din sanning. Regression är en väg till befriande självinsikt-en väg kantat av mycket gott.


Med hjälp av regressionsterapi blir du mer medveten om orsaken till problemet och kan förstå helhet och sammanhang i ditt liv.


Under en djup avslappning och med vägledning får man uppleva de händelser som idag hindrar en från att uppleva sitt liv fullt ut.

Det viktiga är inte om man hamnar i barndomen, symboliska liv, tidigare liv eller i det undermedvetnas symbol och fantasivärld det viktigaste är att Du mår bättre och blir medveten om orsaken till problemet.

Som terapeut hjälper jag till att plocka fram detta.


Vi förtränger och lagrar det obehagliga vi upplever i kroppen och känslan. För att bli fri detta måste vi få kontakt med det bortträngda.


Vi måste våga möta (se och känna) livet som det är, då först kan vi göra förändringen.


 

Du kan välja att arbeta med


Symboliska liv-Tidigare liv.

Minnenas hus.

Regression till barndomen.

Fysiska resan.

Dina delpersonligheter.

Blockeringar (medvetna omedvetna).

Problem focus.