Bokatid / KontaktBoka tid / Kontakt / Prisuppgifter


Avbokning skall ske 24 timmar innan avtalad besökstid för att undvika full debitering.Du kan besöka mig på

Regemenstsvägen 8

852 38 Sundsvall

+46 72-240 62 43

E-post: paula@ptf-consulting.se

www.ptf-consulting.se