Hem

PTF-Consulting

 

 

Välkommen till PTF-Consulting

Paula Fors Vilminko

SERterapeut Par-och relationsterapeut

 

 

SER terapi står för

S-Samtalsterapi

E-EFBmetoden-Energi Flow Breathing

R-Regressionsterapi

 

Par-och relationsterapi

Healing

Avslappning med quidad meditation

 

 

 

 

Följer sekretesslagen (1980:100) och har tystnadsplikt

 

 

Innehar behandlingsskade-och ansvarsförsäkring

 

Innehar F-skattsedel